20101212 Wedding-145

長榮去了兩次都只有迎娶...
這次總算是有拍到宴客了XD

這對新人即將在1/15完婚...
一直想找我拍攝...每見我一次念一次..講的我真不好意思....
因為那天早就已經被預訂走了........囧

還有發現一件事,新郎的媽和新娘的媽
兩個好像姐妹!!!
一開始我還以為是姐妹...原來是親家!!~~XD

看圖吧~新娘的眼睛好大好圓,真上相~ ^^

1.
20101212 Wedding-001

2.
20101212 Wedding-003

3.
20101212 Wedding-004

4.
20101212 Wedding-007

5.
20101212 Wedding-008

6.
20101212 Wedding-009

7.
20101212 Wedding-010

8.
20101212 Wedding-011

9.
20101212 Wedding-012

10.
20101212 Wedding-014

11.
20101212 Wedding-019

12.
20101212 Wedding-021

13.
20101212 Wedding-023

14.
20101212 Wedding-024

15.
20101212 Wedding-025

16.
20101212 Wedding-026

17.
20101212 Wedding-028

18.
20101212 Wedding-029

19.
20101212 Wedding-033

20.
20101212 Wedding-035

21.
20101212 Wedding-036

22.
20101212 Wedding-037

23.
20101212 Wedding-043

24.
20101212 Wedding-044

25.
20101212 Wedding-048

26.
20101212 Wedding-053

27.
20101212 Wedding-054

28.
20101212 Wedding-057

29.
20101212 Wedding-059

30.
20101212 Wedding-062

31.
20101212 Wedding-066

32.
20101212 Wedding-069

33.
20101212 Wedding-071

34.
20101212 Wedding-074

35.
20101212 Wedding-073

36.
20101212 Wedding-082

37.
20101212 Wedding-083

38.
20101212 Wedding-085

39.
20101212 Wedding-087

40.
20101212 Wedding-088

41.
20101212 Wedding-089

42.
20101212 Wedding-093

43.
20101212 Wedding-095

44.
20101212 Wedding-099

45.
20101212 Wedding-098

46.
20101212 Wedding-101

47.
20101212 Wedding-102

48.
20101212 Wedding-104

49.
20101212 Wedding-105

50.
20101212 Wedding-106

51.
20101212 Wedding-111

52.
20101212 Wedding-113

53.
20101212 Wedding-114

54.
20101212 Wedding-117

55.
20101212 Wedding-121

56.
20101212 Wedding-124

57.
20101212 Wedding-128

58.
20101212 Wedding-129

59.
20101212 Wedding-133

60.
20101212 Wedding-134

61.
20101212 Wedding-135

62.
20101212 Wedding-138

63.
20101212 Wedding-143

64.
20101212 Wedding-146

65.
20101212 Wedding-151

66.
20101212 Wedding-155

67.
20101212 Wedding-162

68.
20101212 Wedding-171

69.
20101212 Wedding-175

arrow
arrow
    全站熱搜

    法小金 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()